CT-752 – 18′ x 28’5″

day exterior skyline of New York, Midtown Manhattan, 18' x 28'5" Horizon: 8.0, Horizon: 8', Day, New York City

Day exterior skyline of New York, Midtown Manhattan.

  • Crop: 18′ x 28’5″

  • Horizon: 8′

Tags: City Skyline, Exterior, New York